Abanyarwanda bose bafite icyiciro cy’ubudehe babarizwamo. Abaturage bishyura ubwisungane mu kwivuza bagomba kuba bafite ikiciro cy’ubudehe babarizwamo. Uburyo bukoreshwa ni ugutanga amakuru muri komite z’ubudehe zikorera ku rwego rw’umudugudu.

Iyo umuntu avannywe mu mubare w’abagize umuryago cyangwa umuryango wungutse umuntu, nabwo amakuru asubira ku mudugudu agatangwa muri komite y’ubudehe ku mudugudu. Ayo makuru afasha abakozi b’ubwisungane mu kwivuza mu gutanga Serivisi y’ubwisungane ku bagenerwa bikorwa babo. Urugo rushya ruhabwa icyiro cyarwo kijyanye n’imibereho urugo rushya rufite icyo gihe.

Ayo makuru yanditse ku muryango ashyikirizwa ku kagari kandi agahita ajya no muri machine bityo umuturage akajya ku kigo nderabuzima ashaka gutangiraho ubwisungane mu kwivuza yitwaje inyemezabwishyu yishyuriye kuri konte y’imisanzu. Iyo misanzu iba ihujwe n’icyiciro cy’ubudehe cy’abantu bagize umuryango. Amakarita y’ubwisungane yemerwa gukoreshwa iyo abantu bose bagize umuryango bishyuriwe imisanzu.

Umuryango ubarizwa mu cyiciro cya kabiri n’icyagatatu yishyura umusanzu uhwanye n’ibihumbi bitatu kuri buri muntu.Abantu bari mu cyiciro cya kane umusanzu w’ubwisungane mu kwivuza uhwanye n’amafaranga ibihumbi birindwi kuri buri muntu ugize umuryango. Abaturage babarizwa mu cyiciro cya 1 imisanzu yabo yishyurwa na Leta.

Imiryango ihagarariwe n’abantu bifite ibyangombwa bigaragaza ko barokotse genocide yakorewe abatutsi 1994 ntabwo bahabwa ibyiciro byihariye . Bahuje iciro cy’ubudeho n’abandi bahuje imibereho.

 

Share Button