Finance Short, and Long Term Documents

Akarere ka Bugesera mu gushyira mu bikorwa akazi gategura ibikorwa ndetse ba budget izabigendaho buri mwaka.

1. Budget 2011-2012.

2. Budget 2012-2013.

3. Bugdet 2013-2014.

4. Budget 2014-2015.

5. Budget 2015-2016.

6. Budget 2016-2017.

7. Budget 2017-2018.

8. Budget 2017-2018 Revised.

 

Akarere ka Bugesera mu kwemeza ingengo y'imari binyura muri commission zitandukanye za Njyanama, ariko commission ibishinzwe by'umwihariko ikaba ari ishinzwe ubukungu, ari nayo iyigeza ku nama njyanama.

Ibi ni bimwe mu byemezo by'ingengo y'imari.

1. Icyemezo cya 10 gishyiraho ingengo y'imari.

Akarere ka Bugesera kageza ku baturage raporo buri mwaka y'uburyo ingengo y'Imari (Budget) ikoreshwa.

1. Budget execution report 2011-2012.

2. Budget execution report 2012-2013.

3. Bugdet execution report 2013-2014.

4. Budget execution report 2014-2015.

5. Budget execution report 2015-2016.

6. Budget execution report 2016-2017.

7. Budget execution report 2017-2018.

8. Budget execution report 2017-2018 Revised.

Ndetse na MTEF (Mid Term Finanial Document) ariyo planning yo mu gihe cy'Imyaka itatu (3).

1. MTEF 2011-2013.

2. MTEF 2012-2015.

3. MTEF 2013-2016.

4. MTEF 2014-2017.

5. MTEF 2015-2018.

Mu Karere ka Bugesera imisoro n'Amahoro bikaba byakirwa hagendewe ku mategeko ndetse n'amabwiriza akurikira

1. Presidential_Order_On_New_Fees_Official_Gazette_no_Special_of_27_07_2012.

2. ITEGEKO RY'IMISORO MU NZEGO Z'IBANZE.

3. Amahoro 2013-2014.

4. Tarrif 2014-2015

5. Bugesera disrict own revenues 2017-2018.

Akarere ka Bugesera kagira intego z'igihe kirekire ndetse n'igihe kigufi iyi ni imwe mu bikorwa bya buri mwaka.

1. Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2011-2012.

2. Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2012-2013.

3.  Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2013-2014.

4.  Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2014-2015.

4.  Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2015-2016.

4.  Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2016-2017.

4.  Ibikorwa biteganyijwe (Action Plan) 2017-2018.

Ibi bikaba biteguwe na 

Mr. MPAMBARA Benoit

Director of Finance Bugesera.