Inama Njyanama y'Akarere ka Bugesera 2009- Kugera ubu (Now)

Abagize inama njyanama

Abagize Inama Njyanama batorwa hakurikijwe ibiteganywa n'Itegeko rigenga amatora.

Icyakora, hari n'Abajyanama bajya mu Nama Njyanama hashingiwe ku nshingano bafite mu nzego zihariye zishyirwaho n'itegeko cyangwa bagenwa n'Itegeko.

Manda y'abajyanama bajya mu Nama Njyanama y'Akarere kubera inzego zihariye bahagarariye irangira iyo uwo mujyanama atakiri kuri uwo mwanya. Icyo gihe umujyanama asimburwa n'uwamusimbuye kuri uwo mwanya mu byiciro byihariye.

 ITEKA RYA MINISITIRI Nº002/07.01 RYO KU WA 02/07/2015 RIGENA AMATEGEKO NGENGAMIKORERE Y‟INAMA NJYANAMA Y‟INZEGO Z‟IMITEGEKERE Y‟IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE

 

Urutonde ry'Abagize inama Njyanama y'Akarere ka Bugesera 2009-2016